Stort underskud i DBU Bornholm: Klubberne skal til lommerne
Lange rejser er ikke kun trættende for spillerne – her Phun Mang, men er også med til at dræne kassen i DBU Bornholm. Foto: Jens-Erik Larsen

13. FEB 2019 • 15:15SPORT • AF KJELD LUNDBÆK

Stort underskud i DBU Bornholm: Klubberne skal til lommerne

Det koster kassen at spille elitefodbold, og når DBU Bornholm på sit repræsentantskabsmøde i Allinge i næste uge fremlægger et regnskab med et minus på 121.679 kr., så skyldes det især, at det har kostet unionen 152.729 kr. at drive ungdomssatsningen Elite Bornholm.

Tidligere var Elite Bornholm et selvstændigt selskab, men da det kneb med at finde de nødvendige bestyrelsesmedlemmer og skaffe den nødvendige økonomi uden for DBU Bornholms eget regi, overtog DBU Bornholm med virkning fra 2018 den fulde drift af de tre ungdomshold, der spiller i turneringer på den anden side af vandet.

Sådan ønsker klubberne også, at det skal være fremover.

Men det kræver også, at klubberne spytter mere i fælleskassen, og i økonomiregulativet for 2019 foreslår DBU Bornholms bestyrelse derfor, at klubbernes kontingent til Elite Bornholm forhøjes til 75 kr. pr. medlem. Det er en tredobling af det nuværende kontingent, og da der p.t. er omkring 1.900 fodboldspillere på Bornholm, vil det give DBU Bornholm en merindtægt på 95.000 kr.

Rejserne kostede 172.218 kroner

Den store post i Elite Bornholm-regnskabet er rejseudgifterne, som i 2018 beløb sig til 172.218 kroner. Dansk Boldspil-Unions rejseudligningsordning bidrager med 90.000 kr. om året, skal der lægges en ikke ubetydelig udgift til bustransporten fra Ystad tur/retur oven i udgifterne til færgebilletterne Rønne-Ystad og hjem igen.

F.eks. var der to af Elite Bornholm-holdene, der i 2018 var i pulje med hold fra Nykøbing Falster, og den bustur kostede alene 17.500 kr.

En tilsvarende tur fra Ystad til Kalundborg kostede sidste år DBU Bornholm 10.500 kroner, og den udgift kommer også til at figurere i 2019-regnskabet, idet Elite Bornholms U16-drenge igen er kommet i pulje med Kalundborg GB.

De kritiske revisorer efterlyser i deres bemærkninger til 2018-regnskabet et mere transparent regnskab, ligesom periodiseringerne skal være korrekte. Det skyldes, at dele af underskuddet i 2018 kan forklares med forkerte periodiseringer.

2017-regnskabet gav et overskud på 27.000 kr., men havde formentlig også givet et mindre underskud, hvis periodiseringerne af f.eks. dommerafregningerne 2017/18 havde været på plads. Den post skal normalt gå i nul, da det er klubberne, der via DBU Bornholm betaler dommerne, men i 2018-regnskabet optræder den med et minus på 31.724 kr.

Personaleudgifterne beløb sig i 2018 til 717.140 kr. – noget over det forventede, men det er en kompliceret post, som administrationen vil redegøre nærmere for på repræsentantskabsmødet på torsdag.

Køb dagens avis som e-paper fra kl. 14.00 - Klik her

23. MAJ 2019 • 11:08 FOR ABONNENTER

Ret til tidligere pension for visse faggrupper?

23. MAJ 2019 • 09:27 FOR ABONNENTER

Lea står ved forslag om at skære på friskolerne

Mest læste