Kan skovene levere flis nok til den bornholmske forsyning?
Foto: Jens-Erik Larsen

25. MAR 2019 • 11:35 • AF MADS WESTERMANN

Kan skovene levere flis nok til den bornholmske forsyning?

Hvert år skal de bornholmske kraftvarmeværker fodres med 75.000 kubikmeter træflis. Af dem produceres cirka 60 procent på Bornholm. Resten skal importeres.

Men hvis de resterende 30.000 kubikmeter træflis også kunne produceres på Bornholm, ville det efter al sandsynlighed være positivt for den bornholmske økonomi og beskæftigelse, men det vil utvivlsomt samtidig påvirke miljøet.

At der fyres med træflis i varme- og kraftværkerne har en positiv indflydelse på miljøet, fordi det er CO2-neutralt brændsel, og hvis det kan produceres på Bornholm undgås den CO2-udledning, som transporten af træflis medfører.

Til gengæld kan intensiv skovdrift for at producere træflis og den efterfølgende rydning af store sammenhængende skovområder betyde, at levestederne for vildt, fugle og insekter forstyrres.

Spørgsmålet er, om de bornholmske skove overhovedet kan levere al den flis, der skal bruges til øens varme- og energiforsyning?

Og om det i givet fald kan ske uden at begå fejl, der efterfølgende vil tage årtier eller århundreder at rette op på?

Det viser en rundspørge blandt nogle af hovedaktørerne i den bornholmske skovforvaltning, at der mangler et samlet overblik over, og at der langt fra er enighed om, hvordan en bæredygtig skovforvaltning på Bornholm skal sikres, således at ambitionerne i Bright Green Island-strategien, de otte bornholmermål og FN’s verdensmål kan realiseres samtidig med, at der tages hensyn til ø-økonomien.

Derfor inviterer LAG-Bornholm alle interesserede til debatarrangement om den bornholmske skovdrift.

Her vil en række paneldeltagere hver især give deres syn på et situationsbillede af forvaltningen af øens skove, deres bud på selvforsyngingsgraden og betydningen for øens lokale økonomi og deres bud på fremtiden for de bornholmske skove og behovet for samarbejde.

Paneldeltagerne vil desuden svare på spørgsmål fra salen og efterfølgende debattere fremtiden for et større fællesskab om fremtidens skovforvaltning og behovet for mere faktuel viden om ressourcer, biodiversitet, natur, miljø og ø-økonomi.

Indtil videre har skovrider Søren Friese fra Naturstyrelsen Bornholm, skovrider Karsten Raee fra de private skovejere, skovfoged Ole Holm Pedersen fra Bornholms Regionskommune, Poul Weise fra Danmarks Naturfredningsforening og en repræsentant fra klima- og bæredygtighedsudvalget i Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse givet tilsagn om at deltage i panelet.

Selve debatten styres af Jakob Kronik, der er international chef i miljøorganisationen Verdens Skove, og Hans Jørgen Jensen, LAG-Bornholm.

Arrangementet finder sted mandag den 1. april kl. 19.30 på Gudhjem Museum og holdes midt i en udstilling med titlen ”En hyldest til træet”, der er arrangeret af Gudhjem Naturbørnehave sammen med nærliggende børnehaver og indskolinger.

SENESTE NYHEDER

17. JUN 2019 • 19:33 FOR ABONNENTER
'Det vildeste jeg nogensinde har oplevet'
17. JUN 2019 • 17:34 FOR ABONNENTER
Strømførende duo fik travlt i styrtregnen
17. JUN 2019 • 16:21 FOR ABONNENTER
Studerende regnede den ud og stak af til Rønne
17. JUN 2019 • 14:00NAVNE
Dødsfald

MEST LÆSTE BORNHOLM

16. JUN 2019 • 10:59
DMI: Det var skybrud

Mest læste