Ønske fra Bornholms Motorsport: 50 meter grøft skal i rør

22. MAJ 2019 • 19:08 • AF HELENE HØM

Ønske fra Bornholms Motorsport: 50 meter grøft skal i rør

Bornholms Motorsport har i februar ansøgt kommunens Natur og Miljø om tilladelse til at rørlægge en åben grøftestrækning på 50 meter på Bolbyvej ved Torpe Bakker.

Rørlægningen skal til for at at skabe et areal, hvor der kan etableres to overkørsler i forbindelse med etablering af en folkeracerbane i Torpe Bakker.

Arealet på Bolbyvej har privat ejer. Bornholms Motorsport, som lejer grunden, forestår udgifterne i forbindelse med projektets gennemførelse, ligesom de forpligter sig for fremtidigt vedligehold af vandløbet i projektområdet.

50 meter til overkørsler

Ansøgningen omfatter rørlægning af en åben grøftestrækning på 50 meter.

Bornholms Motorsport ser gerne, at projektet udføres, så snart tilladelse foreligger, helst i 2019.

Ansøgningen vil blive behandlet i overenstemmelse med Vandløbslovens § 16 og 17, om regulering af vandløb, samt kapitel to og fem i ”Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering”.

Den åbne grøft på matriklen er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner for 2015-2021. Hele projektbeskrivelsen kan ses på kommunens hjemmeside. Den offentlige høring varer til 14. juni.Mest læste

22. OKT 2019 • 16:46SPORT

Det har han aldrig prøvet før

19. OKT 2019 • 20:30 FOR ABONNENTER

Cykelklub skal tage afsked med formandskabet