500 kubikmeter sand om året
Bent Andersen fra AB Beton. Foto: Berit Hvassum

15. SEP 2019 • 18:36 • AF HOLGER LARSEN

500 kubikmeter sand om året

Kommunen har sendt Klemensker-firmaet AB Betons ansøgning om fornyelse af en råstoftilladelse ud i en forhøring.

Det ansøgte er en fortsættelse af den gældende råstoftilladelse under samme vilkår som tidligere. Der tørsorteres og knuses som hidtil, og der indvindes ikke under grundvandsspejlet, fremgår det blandt andet – og digesvalekolonierne ikke må skades i yngletiden.

Man kunne måske have forestillet sig, at det kunne være et problem, at graveområdet ligger på et område med særlige drikkevandsinteresser, og at Klemensker Vandværk ligger lige på den anden side af betonvarefabrikken.

Men gravningen har i de mange år, den har stået på, ikke vist sig at have påvirkning på grundvandet, så de fastsatte vilkår er tilstrækkelige for grundvandsbeskyttelsen, fremgår det af kommunens hjemmeside.

Bent Andersen fortæller, at han har et godt forhold til vandværket, som selv sørger for at tage de rutinemæssige vandprøver.

Der må højst indvindes 500 kubikmeter sand om året.

Bemærkninger til sagen skal være kommunen i hænde senest den 30. september. Herefter vil kommunen påbegynde udarbejdelsen af en råstoftilladelse.

Mest læste