Til kamp mod overvægt og ensomhed: Kommunen i stort idrætssamarbejde
Foto: Allan Rieck

19. SEP 2019 • 19:07 • AF JAKOB MARSCHNER

Til kamp mod overvægt og ensomhed: Kommunen i stort idrætssamarbejde

Om seks år skal halvdelen af alle bornholmere være aktive i en idrætsforening – og tre ud af fire skal dyrke idræt.

Det er målet med et nyt samarbejde mellem regionskommunen, DGI og Dansk Idræts Forbund, som kommunalbestyrelsen godkendte torsdag aften.

Samarbejdet kommer, efter at kommunens sundhedsprofil forrige år viste, at flere bornholmere ikke er fysisk aktive, og at flere bliver overvægtige og får kroniske sygdomme. Det nye samarbejde skal også arbejde for at skabe fællesskaber, så færre oplever at være ensomme.

Ved at gå ind for det nye idrætssamarbejde godkendte kommunalbestyrelsen samtidig et projekt, hvor økonomien og organisationen endnu ikke er faldet på plads og fortsat kun er ret løst beskrevet.

"Rollefordeling, forventningsafstemning, personaleressourcer og økonomi afklares indledningsvist i forbindelse med de enkelte samarbejdstiltag", hedder det blandt andet i sagens materiale.

Bornholms Regionskommune har ingen økonomisk forpligtelse over for DGI. De økonomiske forhold for de enkelte samarbejdsprojekter aftales særskilt", hedder det også.

"Aftalen er dynamisk og kan løbende tilpasses eller udvides med nye initiativer, hvis parterne ønsker det. De enkelte tiltag kan igangsættes uden politisk behandling", fik kommunalbestyrelsen også at vide på forhånd.

– Vi tager det ét punkt ad gangen, men alt i alt er det en godt gennemarbejdet aftale, sagde Erik Lund Hansen (S), formand for udvalget for job, udvikling og fritid.

– Jeg har ladet mig fortælle, at udvalget går videre med det allerede i næste uge, sagde borgmester Winni Grosbøll (S).Mest læste