Socialdemokrater i fælles front for at slå sagen om Snorrebakken ned
Foto: Berit Hvassum

19. SEP 2019 • 19:57 • AF JAKOB MARSCHNER

Socialdemokrater i fælles front for at slå sagen om Snorrebakken ned

Kommunen har fejlet, men debatten om dele af den kommunale administrations for tiden kuldsejlede flytning til Snorrebakken er også blevet alt for ophedet med store personlige omkostninger til følge.

Det var budskabet fra borgmester Winni Grosbøll (S), da et flertal i kommunalbestyrelsen torsdag aften debatterede Snorrebakken-sagen. I dele af debatten blev borgmesteren sekunderet af gruppeformand Thomas Thors (S), så de to på skift slog ned på tonen i Snorrebakken-debatten i almindelighed – og René Danielsson (DF) i særdeleshed.

– Det har været en sag, der har fyldt rigtig meget. Der har været opstillet mange teorier og hypoteser undervejs, nogle af dem grænsende til konspirationer, sagde Winni Grosbøll.

– Der har været begået to fejl. Dem har man beklaget og beklaget mange gange. Nu er der lagt handleplaner for at sikre, at alle medarbejdere i vores store organisation ved hvilke regler, der gælder. Det er iværksat, og det forventer jeg, at man har meget stor opmærksomhed omkring.

– Der er i denne sag på det seneste anvendt ord som "kammerateri", "embedsmisbrug" og "dybt ulovligt". Det synes jeg er nogle meget store ord, og jeg ved, at de har haft omkostninger for de implicerede. Det håber jeg, at I er klar over, sagde Winni Grosbøll.

– Det her er baseret på løse rygter, og allerede i foråret gik vi igennem, om der kunne være hold i de rygter. Dit er der ingenting, der viser. Der er ingen mønstre i hvilke opgaver, vi udbyder, og heller ikke i hvem der er kammerater med hvem.

To lovbrud, dernæst endnu en fejl

Revisionsfirmaet BDO kom i juni frem til, at regionskommunens dels overtrådte tilbudsloven ved tidligt i forløbet at undlade at sende en entreprise i udbud – og dels overtrådte styrelsesloven, da halvanden million kroner fra andre af kommunens konti blev brugt til at lappe hullet i Snorrebakken-projektets budget, uden at kommunalbestyrelsen havde godkendt det.

Med kommunaldirektør Johannes Nilsson i spidsen afleverede kommunens direktion 20. august en redegørelse om sagen, som den tog sig ud efter BDO's rapport. Torsdag aftens debat i kommunalbestyrelsen handlede formelt om at tage direktionens redegørelse til efterretning.

Redegørelsen beklager de to lovbrud, der bliver omtalt som "fejl" og beskriver herefter den række af initiativer, der er blevet taget for at undgå lignende fejl i fremtiden. Johannes Nilsson er formand for styregruppen bag Snorrebakken-projektet.

– Jeg vil meget gerne anerkende, at der er nogle ting i det her forløb, som jeg havde gjort anderledes, sagde borgmesteren.

Efter BDO's rapport påviste medlem af kommunalbestyrelsen René Danielsson (DF) senest, at der også i juni blev frigivet penge til flytteplanen for kommunens administration, uden at det var blevet godkendt af politikerne. Det viser en irettesættende mail, som koncerndirektør Claus Steensgaard Jensen skrev i starten af august.

I juni var der lagt op til, at politikerne skulle bevilge en halv million kroner til starten på planens anden etape, der lægger op til at samle Center for Børn og Familie på Ullasvej i Rønne, efter at borgmesterkontoret og andre funktioner er flyttet væk fra Ullasvej og op på Snorrebakken.

Sagen om den halve million til starten på anden etape blev imidlertid pillet af den politiske dagsorden igen, så pengene til operationen blev ikke bevilget. Alligevel blev arbejdet sat i gang.

René Danielsson havde en stille aften

René Danielsson (DF) har gravet i sagen, siden arbejdet med at bygge om på Snorrebakken i foråret blev sat på pause, fordi det stod klart, at budgettet var kuldsejlet, og at det igangsatte projekt ikke ville kunne leve op til lovens krav for de ansattes arbejdsmiljø. Torsdag aften blev en af René Danielssons meget stille optrædener.

– Jeg vil ikke komme med nogen stor dundertale. Jeg har brugt energi nok på den her sag, og det vil alligevel kun være halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemmer, der har læst det nødvendige sagsmateriale, sagde René Danielsson.

Bjarne Hartung Kirkegaard (KD) anerkendte René Danielssons arbejde med at kulegrave Snorrebakken-sagen. René Danielsson har sat arbejdet på pause, mens han venter på, at Ankestyrelsen afgør, om han kan få udleveret flere hundrede interne kommunale emails, som kommunen tidligere på året afviste at udlevere til ham.

– Du er en ihærdig mand, og du har kastet dig meget ind i den her sag. Der er også kommet vigtig læring ud af det. Jeg synes ikke, at der er grund til at gå efter nogen i den her sag. Jeg synes, at vi skal drage læring ud af det, sagde han.

Også Leif Olsen (SF) gik ind for at komme videre.

– Der er ingen tvivl om, at der er begået fejl, og at det også har været alvorlige fejl. Men jeg synes faktisk, at direktionens redegørelse er god. Så jeg vælger personligt at se fremad, sagde han.

Thors: Hårde ord er langt over stregen

Gruppeformand Thomas Thors (S) så det største problem i den tone, der har været brugt i Snorrebakken-sagen.

– Jeg har én appel til kommunalbestyrelsen, og det er, at vi behandler hinanden ordentligt. Det er skudt langt, langt over målet, når der bliver talt om politianmeldelse og om, at der kan være foregået noget bag borgmesterens ryg, sagde Thors med henvisning til et opslag fra René Danielsson på Facebook.

– Det her handler om samarbejdsklimaet, både her i kommunalbestyrelsen og for kommunens medarbejdere. Det handler om, hvordan vi taler om hinanden og om, at medarbejderne ikke skal gå på arbejde i en frygtkultur, tilføjede Thomas Thors, da han senere sekunderede borgmesterens udfald mod René Danielsson.

– Grunden til, at jeg overvejer en politianmeldelse er, at jeg ikke orker at bruge mit liv på det her. Og at man som medlem af en kommunalbestyrelse i yderste konsekvens kan blive straffet for ikke at leve op til sit ansvar, selv hvis det sker uagtsomt, svarede René Danielsson.

Kirstine van Sabben (BL) følte sig heller ikke tryg ved forløbet af Snorrebakken-sagen.

– Er der flere forhold, der burde have været undersøgt? Det kan jeg ikke rigtig gennemskue. Jeg vil gerne minde om, at vi er valgt til at forvalte borgernes penge og varetage deres interesser, sagde hun.

Mest læste