Gildesgård udvider
Arkivfoto

22. SEP 2019 • 14:04 • AF ANETTE VESTERGAARD

Gildesgård udvider

Gildesgård på Smørengevejen 3 ved Lobbæk har søgt om tilladelse til at udvide kvægproduktionen.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse til et fleksibelt dyrehold bestående af malkekøer, højdrægtige kvier og småkalve og planen er at etablere ny kalvestald med dybstrøelse, ny velfærdsafdeling til køer med dybstrøelse, samt at udvide eksisterende kostald.

Derudover foretages en række ændringer i de eksisterende stalde, fremgår det af BRKs hjemmeside: sengebåse med spaltegulv ændres til dybstrøelse i den gamle kostald, og en række sengebåse fjernes if forbindelse med etablering af malkestald og opsamlingsplads. Robotmalkestald nedlægges, og pladsen bruges til opsamling og nye sengebåse.

Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 7. oktober.

Mest læste

22. OKT 2019 • 16:46SPORT

Det har han aldrig prøvet før

19. OKT 2019 • 20:30 FOR ABONNENTER

Cykelklub skal tage afsked med formandskabet