Effektiviser arbejdet med specialiserede maskiner og robotter

SPONSORERET AF SCHUR.COM

Effektiviser arbejdet med specialiserede maskiner og robotterI takt med vi bliver mere og mere digitale, vælger flere industrier også at aflaste og skåne deres medarbejdere ved at lade specialiserede maskiner og robotter overtage arbejdet. I dag bliver der stillet højere og skrappere krav til, hvor hurtigt vi skal levere og hvor meget, men omvendt stilles der også flere krav til processen. Der bliver ganske enkelt trukket i begge arme, men vi mennesker kan ikke både effektivisere en proces og samtidig smide 10 ekstra arbejdsopgaver oveni. Det kan altså ende med at spænde ben for rigtig mange virksomheder, men heldigvis er teknologier og innovative løsninger vundet frem. I denne artikel kigger vi nærmere på, hvordan robotter og specialiserede maskiner kan effektivisere arbejdet.

Specialiserede maskiner og robotter kan løfte en større byrde
Der er rigtig mange fordele ved at lade specialiserede maskiner og robotter overtage nogle arbejdsopgaver. Først og fremmest kan de løfte en større (og tungere) byrde, idet de kan udvikles til at løfte flere 100 kg eller ton. I forlængelse heraf aflaster de også den gængse industrimedarbejder, idet store og tunge løft er uhensigtsmæssige for kroppen. Derudover kan maskiner skære mere præcist, end mennesker kan, og som virksomhed er man sikret et strømlinet resultat. Sidst, men ikke mindst, bliver maskinerne og robotterne aldrig udmattede ligesom mennesker, og det er netop hér, effektiviteten kommer ind i billedet. Specialiserede maskiner og robotter kan nemlig arbejde uafbrudt og i samme tempo flere timer, dage og måneder i streg.

Systematiserer, og sikr processer på arbejder sammen på tværs af systemer
Udover at løfte en større arbejdsbyrde og effektivisere arbejdet kan specialiserede maskiner og robotter være med til at sikre processer, fordi de taler sammen på tværs af systemer. De kan være med til at minimere de klassiske fejl-40, hvor systemet ikke er fejlramt, men derimod blot forkert betjent. Hvor der måske før i tiden var én mand på varemodtagelsen, én i produktionen, én på lageret og én i forsendelse, som alle skulle koordinere og snakke sammen på kryds og tværs, kan én maskine systematisere alle disse arbejdsområder og sikre, de taler sammen.

Hos Schur er deres etikettering med til at sikre fuld sporbarhed, hvilket effektiviserer arbejdsgange og sikrer et minimum af fejl. Når det så er sagt, kan mennesker også noget, som maskiner ikke kan. Vi kan nemlig udtænke nye løsninger og dermed forhåbentligt øge virksomhedens vækst. Det handler ganske enkelt om at være bevidste om, hvad både vi og robotterne kan og efterfølgende fordele arbejdsbyrden derefter.
Mest læste