Kommunen vil oprette et vandråd
Arkivfoto

12. OKT 2019 • 14:56 • AF HOLGER LARSEN

Kommunen vil oprette et vandråd

Bornholms Regionskommune opfordrer organisationer og foreninger til at indstille medlemmer til et lokalt vandråd for Bornholm.

Et vandråd kan bistå kommunen med at udarbejde forslag til i hvilke vandløb, der er behov for at gøre en indsats i forbindelse med vandområdeplaner for årene 2021-2027. Kommunen skal etablere vandrådet, hvis der er interesse for det fra relevante organisationer og foreninger.

Selv om der etableres et vandråd, er det dog fortsat kommunen, der tager beslutningerne, pointerer kommunen i et opslag på sin hjemmeside.

Vandrådets medlemmer kan komme fra landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser. Det kan også være fra lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand. Organisationer og foreninger kan hver indstille et medlem og eventuelt en suppleant.

Fristen for at indstille medlemmer er den 30. oktober.

Kommunen regner med at holde det første vandrådsmøde inden udgangen af 2019, og rådets arbejde skal være afsluttet senest den 30. juni 2020.

Mest læste

22. OKT 2019 • 16:46SPORT

Det har han aldrig prøvet før

19. OKT 2019 • 20:30 FOR ABONNENTER

Cykelklub skal tage afsked med formandskabet