Ledelse og medarbejdere: Bright Green Island er truet på livet
Foto: Berit Hvassum

22. OKT 2019 • 22:01 • AF JAKOB MARSCHNER

Ledelse og medarbejdere: Bright Green Island er truet på livet

At nedlægge stillingen som projektleder for Bright Green Island vil betyde, at Bornholms strategi om at blive en førende grøn ø er i fare for at falde helt sammen.

Det skriver ledelse og medarbejdere i tre af regionskommunens centre om budgetforligets betydning for Bright Green Island, der desuden ligger til at blive beskåret med 200.000 kroner næste år.

Center for Natur, Miljø og Fritid beder kommunalpolitikerne om at melde helt konkret ud, om Bright Green Island skal fortsætte eller ej. Center for Sundhed taler om ”ophør af Bright Green Island”.

”CenterMED efterlyser en klar politisk udmelding, om visionen om Bright Green Island fortsat skal bestå samt hvordan den forventes understøttet og udmøntet i det daglige. CenterMED ønsker ligeledes en udmelding om, hvorvidt allerede igangsatte tiltag som for eksempel miljøcertificering af de kommunale idrætshaller fortsat er et politisk ønske, eller om Bornholms Regionskommune skal ophøre med aktiviteter, der understøtter en bæredygtig ø”, lyder det fra Center for Natur, Miljø og Fritid.

”Ophør af Bright Green Island vil begrænse den lokale efterlevelse og udfoldelse af Bornholm som ”bright and green”. Det vil således fremadrettet være op til det enkelte center og den enkelte afdeling at realisere det politiske ønske”, skriver Center for Sundhed.

Hav af opgaver vil stå uløst

Stillingen som projektleder for Bright Green Island er til daglig forankret i kommunens Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat. Her opregner ledelse og medarbejdere en meget lang række gøremål, som projektlederen hidtil har haft ansvaret for, og som der ikke vil være ressourcer til løfte, hvis stillingen forsvinder.

Det handler om al kontakt på både mail og telefon: Til samarbejdspartnere, studerende og pressen. Og om at opdatere Bright Green Islands hjemmeside og side på Facebook, udarbejde nyhedsbrev og holde oplæg om Bright Green Island. Ligesom det handler om at deltage i begivenheder som Åbent Landbrug og arrangementer på skolerne – og om at udvikle nye måder at informere om Bright Green Island på.

Projektlederen for Bright Green Island er ifølge høringssvaret desuden involveret i endnu en lang række af andre aktiviteter og større bornholmske strategier: Om energi, fødevarer, indsatsen for at gøre også det bornholmske erhvervsliv mere grønt og bæredygtigt – og om at søge penge, blandt andet i EU. Også borgerforeningerne har Bright Green Island-medarbejderen arbejdet tæt sammen med.

Mest læste

22. OKT 2019 • 16:46SPORT

Det har han aldrig prøvet før

19. OKT 2019 • 20:30 FOR ABONNENTER

Cykelklub skal tage afsked med formandskabet