Sygehusavis

Hvis du er abonnent og bliver indlagt på et hospital sender vi dig gratis et ekstra eksemplar af avisen under hele indlæggelsen. Til udlandet opkræves dog porto.

Evt. Abonnementnr.
Navn og adresse 
Hospital (husk adresse) 
Indl'ggelses dato 
Levering på hjemadressen skal standses under indlæggelsen!
E-mail 
Skriv resultatet af: 6+6 =   - dette er for at undgå spam.