Hvad skulle vi gøre uden sponsorerne?

29. FEB 2016 • 15:00LEDER • AF KJELD LUNDBÆK

Leder: Hvad skulle vi gøre uden sponsorerne?

Uden sponsorer var der mange arrangementer – både forbigående og af mere varig karakter, der ikke kunne lade sig gøre på Bornholm.

Det er kulturen med en bred pensel, der på denne måde tilføres midler af en størrelse, som sikkert ville forbavse de fleste, hvis tallene blev lagt sammen.

Men det bliver de ikke, for mange sponsorer vil gerne holde for sig selv, hvor mange penge de på denne måde sender videre ud i det bornholmske samfund. De vil ikke være medvirkende til at skabe misundelse.

I de fleste tilfælde er det da heller ikke beløbets størrelse, der er det afgørende. Heller ikke for modtagerne, der er glade for selv det mindste bidrag.

Men der er også samfundsnyttige opgaver, der er så omkostningskrævende, så de ikke kan nøjes med en 500-lap og en venlig hilsen.
I lørdags var gode venner til det fodbold-Bornholm, der nu er ved at samle sig igen efter forrige måneds ”anderledes” generalforsamling i Tejn, troppet op for at genåbne kunstgræsbanen på Rønne Stadion Nord.

Det havde ikke kunnet lade sig gøre uden tre af de rigtigt store sponsorer på øen – Bornholms Brand, Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. E., S. & A. Larsens Legat. Alle tre stillede op igen, selv om de sikkert også var på banen i det kuldsejlede Bornholm Sport & Event-projekt, der gik konkurs i efteråret 2014 og efterlod en kunstgræsbane uden ejer.

Konkursboet strakte sig vidt og lod fodboldspillerne træne videre. Men også det fik en ende, og så blev der i bogstaveligste forstand sat hængelås på porten ind til det forjættede land, som på meget kort sigt var blevet en uundværlig del af de bornholmske elitespilleres hverdag.

Hvad skal der nu ske, spurgte de i Rønne fB og Elite Bornholm – de to store brugere af ”Kunsten”, som banen hurtigt blev døbt i folkemunde. Indtil Bornholms Brand sprang til med et stort sekscifret beløb, købte banen og gav den videre som en gave til DBU Bornholm.

Det var de selvfølgelig glade for i DBU Bornholm. Men uden penge til driften var man ikke kommet helt i mål. Efter to års mangelfuld vedligeholdelse trængte kunstgræsbanen virkelig til en overhaling.

Hvad gør man i den situation? Spørger Sparekassen Bornholms Fond og Brødrene Larsen-legatet om hjælp til indkøb af de maskiner m.m., som også tidligere fandtes på banen, men som ikke fulgte i Bornholms Brands gavepakke.

Nye koste fejer bedst, og heldigvis kunne de to store fonde også godt se, at det var nødvendigt med en håndsrækning af de store, hvis kunstgræsbanen skulle videreføres. Og nu ligger Bornholms Brand Stadion klar til igen at blive indtaget af de fodboldspillere, som lige nu er ved at gøre klar til sæsonpremieren 2016.

Så er det op til brugerne at videreføre projektet. Med eller uden DBU Bornholm-penge. Nu har sponsorerne ydet deres bidrag.