Lokal landbrugsformand møder ministeren: Tørke udløser ny hjælp til landmænd
Foto: Berit Hvassum

9. AUG 2018 • 18:08 • AF JAKOB MARSCHNER

Lokal landbrugsformand møder ministeren: Tørke udløser ny hjælp til landmænd

Årets ekstreme tørke har trukket tænder ud for landmændene. I dag gik regeringen gået ind med den anden håndsrækning til landbruget på bare tre uger.

Den nye hjælpepakke har fire elementer: Landbrugene får mulighed for at høste MFO-græsefterafgrøder, og fristen for at etablere alle typer af efterafgrøder bliver forlænget fra 20. august til 3. september.

Desuden får alle landmænd mulighed for at så rug ud i græsudlæg og græsefterafgrøder, ligesom det indtil nytår bliver tilladt at behandle halm med ammoniak. Det kan bidrage til at sikre forsyningen af grovfoder til malkekvæg.

Regeringen oplyser samtidig, at den følger situationen tæt og løbende ser på, om der er behov for flere initiativer.

– Årets ekstreme tørke har store konsekvenser for dansk landbrug. Derfor er jeg glad for, at regeringen kan støtte landmændene med yderligere tiltag, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

I øjeblikket kan efterafgrøderne ikke spire i den udtørrede jord. Efterafgrøder-ne skal lægges ud for at begrænse den mængde kvælstof, der bliver vasket ud i jorden.

– Naturligvis skal vi udskyde fristen for såning af efterafgrøder, når det ikke giver faglig mening at fastholde den. Det giver ingen mening at så i en jord, hvor frøene ikke kan spire. Det skal vores regler naturligvis ikke stå i vejen for, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Hjorth-Larsen møder ministeren

For at undgå en lignende situation i fremtiden arbejder Miljø- og Fødevareministeriet sammen med Aarhus Universitet på fra næste år at fjerne de ultimative frister for at etablere efterafgrøder. Målet er at skabe en mere fleksibel model.

Ud over at kunne være med til at sikre foder til dyrene, vurderer Aarhus Universitet, at det at så rug ud i græsudlæg og -efterafgrøder kan være med til at mindske mængden af udvasket kvælstof, da rugen har lettere ved at spire under tørre forhold.

– Vi prøver at indrette miljøreguleringen af landbruget, så vi kan sikre, at der i et ekstremt år som i år er foder nok, og vi samtidig beskytter vandmiljøet. Heldigvis spiller de ønsker på mange måder rigtig godt sammen. Dermed vil jeg også gerne opfordre landmændene til at få etableret gode efterafgrøder, så snart det er muligt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Bornholms Landbrug og Fødevarers formand Lars-Ole Hjorth-Larsen er med, når formændene for alle landets landboforeninger i dag er samlet til et stormøde om tørken i København. Også miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen er blandt deltagerne.

På mødet vil de nyeste beregninger for landbrugets forventede tab på grund af tørken blandt andet komme frem. Landbrugets tab på tørken er senest opgjort til at ligge på omkring seks milliarder kroner.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars-Ole Hjorth-Larsen.