Østre Skole kan blive base for byens foreninger
Foto: Allan Rieck

2. OKT 2018 • 06:39DEBAT • AF STEEN GRØNNEGAARD

Østre Skole kan blive base for byens foreninger

SYNSPUNKT
Har Rønne behov for en foreningsbase? Ja, idet rigtig mange foreninger kæmper med husleje i private lejemål. Nogle foreninger, for eksempel Rønne Byorkester får endda fjernet deres kommunale tilskud fra budgetår 2019, så der ikke er råd til at bibeholde nuværende lejemål.

Foreningen Spillestedet sukker efter øvelokaler. Kulturskolen mangler stadig at samle deres drama-, billed- og musikskole under samme tag.

Almegårds kaserne skal have flere soldater tilknyttet i de kommende år. Det kan muligvis have indflydelse for de foreninger, der lejer sig ind der.

Hvad er en foreningsbase?

Lokale- og Anlægsfonden har udarbejdet følgende beskrivelse: ”Foreningsbasen skal være et unikt samlingssted for byens borgere – et hjemsted for flere foreninger – og udgøre rammen om en bred vifte af folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter.

Mange foreninger mangler plads og lokaler. Foreningslokalet er et vigtigt grundlag for meget af det frivillige arbejde i foreningerne, hvor muligheden for at mødes og være fælles om sine interesser er en af kerneværdierne. Det er derfor essentielt, at foreningerne har lokaler, som lever op til deres behov.

Med Foreningsbasen belyses mulighederne for, hvordan man i et moderne foreningshus kan håndtere forskellige aktiviteter, og ved at introducere en større grad af fælles brug kan imødekomme de udfordringer, landets kommuner og foreninger står over for på dette område.”

Hvor kan sådan en foreningsbase ligge?

Bornholms Regionskommune har tømt Østre Skole i Rønne med henblik på at sælge skolen og muligvis også behandlet dette på et kommunalbestyrelsesmøde, men det kan vi som borgere ikke erfare, før en ejendomsmægler annoncerer, da det foregår på et lukket punkt i kommunalbestyrelsen.

Hvordan med ejerskab og drift?

For at Foreningsbasen bliver holdt i god stand og er levedygtig i et længere perspektiv, er det vigtigt, at de enkelte foreninger får ansvar og ejerskab for vedligeholdelse og drift. Der skal findes en model for driften, hvor alle aktive foreninger bidrager til drift, vedligehold og udvikling af stedet.

Jeg arbejder inden for folkeoplysning på AOF Center Bornholm, men har været deltagende i en del foreningsbestyrelser igennem 30 år inden for både kultur og idræt, så jeg er bekendt med de udfordringer, der er omkring de fysiske rammer for en forening.

Jeg vil gerne sammen med interesserede foreninger arbejde for, at Østre Skole bliver samlingspunktet for mange foreninger, uanset om det er folkeoplysning, kultur, socialøkonomisk, patientforeninger eller andre fritidsaktiviteter.

Der kan være et fælles cafeområde, således at medlemmer fra de forskellige foreninger kan mødes på tværs og ad den vej skabe samarbejde om et projekt, udstyr og arrangementer. Mange foreninger ønsker også flere frivillige, men ved samarbejde kan det blive endnu stærkere. Se blot sammenkoblingen af Bornholms Cykelklub og Viking Atletik.

Østre Skole kunne også være et alternativ til at flytte biblioteket hertil fremfor til det nævnte gamle elværk og badstue i Lille Madsegade.

LOF og AOF har benyttet mange af lokalerne til folkeoplysende undervisning, hvilket selvfølgelig stadig kan gøres på folkeskolerne i Rønne, men vil være en naturlig del at placere i en foreningsbase.

Der er andre større skolebygninger i Rønne, men det er bygninger som Campus Bornholm vil sælge, så det vil være mere hensigtsmæssigt at arbejde videre med en kommunalt ejet bygningsmasse, som kan være kommunens del af finansieringen, især hvis flytning af bibliotek skal tænkes ind. Østre skole har i de senere år været igennem energibesparende foranstaltninger.

Hvis dette forslag er noget, du synes vil være værd at arbejde videre med, så kontakt mig på e-mail sg@aof-bornholm.dk eller telefon 56957580.

Steen Grønnegaard
Centerleder, AOF Center Bornholm
Snorrebakken 58, Rønne