Skovhjælperne kan blive i skoven

9. OKT 2018 • 15:42 • AF MIE MØLBAK

Skovhjælperne kan blive i skoven

Skovhjælperprojektet bliver pillet ud af det spareforslag, politikerne skal behandle på torsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Det oplyser borgmesteren i et brev til skovhjælperne, der også er sendt ud til pressen.

Kommunalbestyrelsen kom i stormvejr, da den vedtog en spareplan, der flyttede de syv udviklingshæmmede fra projektet i Almindingen til tilbuddet Team Østergade i Rønne for at spare 600.000 kroner.

– Vi stiller et forslag om, at det pilles ud af budgettet for 2019 og I stedet for skal social-og sundhedsudvalget arbejde videre med, hvordan vi kan organisere Skovhjælperprojektet anderledes, sådan at det ikke er så meget dyrere end andre lignende tilbud, skriver Winni Grosbøll i brevet.

Efter et møde med de syv skovhjælpere og deres familier i sidste uge har borgmesteren fulgt op på nogle af de spørgsmål og bekymringer, skovhjælperne havde.

– Både dét, at I forbliver som et team, og at I kunne møde ind andre steder end Østergade, hørte jeg jer sige, var det vigtigste, og det har vi lyttet til. Partierne, der er med i aftalen om kommunens budget, er derfor enige om, at vi skal bruge mere tid på at udarbejde et godt arbejdstilbud til jer. Der er også brug for mere tid til at inddrage jer, end vi har haft, skriver borgmesteren.

– Jeg har talt med dem som arbejder med området, og hvis man tager udgangspunkt i de eksisterende forhold i Team Østergade (hvor der pt. er to medarbejdere), kan de love jer, at I bliver tilbudt aktiviteter, der primært er udendørs (skov, strand, kyststi, shelter-pladser mv.), men det vil ikke være muligt at love jer, at I forbliver et team, og det er heller ikke muligt at gøre det fleksibelt, hvor I møder ind pga. ovenstående. Der vil måske være dage, hvor det kan aftales at mødes det sted, hvor opgaven skal løses, men det kan ikke gøres til en fast aftale, idet opgaverne aftales og planlægges i arbejdsfællesskabet i Østergade.

Winni Grosbøll slutter brevet af med at ønske skovhjælperne god arbejdslyst.