Skytter vil gøre banerne mere miljøvenlige
Arkivfoto

18. NOV 2018 • 20:00 • AF ELISABETH KROGH

Skytter vil gøre banerne mere miljøvenlige

Svaneke Skytteforening vil etablere skydekasser til opsamling af bly, når der skydes på foreningens baner ved Frenne. Skydekasserne forhindrer, at blyet forurener, da det ellers ville havne i en jordvold bag den udendørs skydebane.

Skytteforeningen søger Folkeoplysningsudvalget om penge til skydekasserne samt til etablering af elektroniske markeringsanlæg til seks skydebaner.

I alt søges om 50.000 kroner.

Det ansøgte beløb udgør dog kun en lille del af udgifterne. Skytteforeningen bidrager selv med over 126.000 kroner til forbedringerne, og har søgt støtte hos fondene, Sparekassen Bornholms Fond og Nordea Fonden, samt hos Skydebaneforeningen Danmark, der tilsammen vil bevilge 55.000 kroner.

I alt koster markeringsanlæg og skydefang lidt over 231.000 kroner. Begge dele kan benyttes på foreningens 15 meter bane under Svaneke Gymnastiksal samt på en 50 meter bane beliggende på ”Frenne”.

Svaneke Skytteforening håber på et tilskud på kr. 50.000 fra udviklingspuljen, som Folkeoplysningsudvalget administrerer.

Tømrer- og smedearbejde forventes udført af foreningens medlemmer selv.

Svaneke Skytteforening er en lille forening med 42 medlemmer, heraf 31 over 25 år. Sidste år bevilgede Folkeoplysningsudvalget 50.000 kr. til et elektronisk markeringsanlæg til Østerlars Skytteforening.

Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningen på sit møde mandag i næste uge.