Investorer tror stadig på havbrug efter nyt underskud
Arkivfoto

22. FEB 2019 • 17:30 • AF ELISABETH KROGH

Investorer tror stadig på havbrug efter nyt underskud

Bornholms Havbrug A/S har tabt hele sin egenkapital og kom ud af 2018 med et underskud på minus 187.277 kroner. Året før kom selskabet ud med et underskud på 262.000 kroner.

Samtidig er egenkapitalen i minus med 1.449.556 million kroner, og havbruget har gæld for over to million kroner.

Det fremgår da også af årets regnskab og årsrapport, at der er usikkerhed om fortsat drift af selskabet, og årets resultat er ikke tilfredsstillende, konkluderer ledelsen.

Men aktionærne bag Bornholms Havbrug tror stadig på et havbrug ved Bornholm og har tilkendegivet, at egenkapitalen vil blive reetableret i forbindelse med, at selskabet modtager de fornødne miljøgodkendelser.

Selskabets aktionærkreds har derudover besluttet at stille lånekapital til rådighed til indfrielse af alle eksteme kreditorer herunder kassekreditten.

Årsregnskabet for 2018 er således aflagt under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift, fremgår det.

Venter på tilladelser

Bornholms Havbrug vil etablere og drive havbrug ved Bornholm

I 2019 forventer ledelsen, at selskabets egenkapital genetableres, når den endelige miljøgodkendelse for havbrug øst for Nexø er opnået. lnvesteringer i opdrætsanlæg, arbejdsbåde, bygninger og forarbejdningsanlæg på Nexø Havn afventer også den endelige miljøgodkendelse af havbruget.

Japansk medejer

Aktionærerne bag havbruget er Thor Gunnar Kofoed, som også er direktør i selskabet. Ocean Prawns A/S, Musholm A/S, Bornholms Brand A.m.b.a. og KHH 2004 Holding ApS, som er ejet af Klaus Hjorth Hansen, samt Koichi Okamura, Okamura Foods Ltd., Japan, der ejer 23,62 procent af selskabet, og som også er medejer af akvakulturvirksomheden Musholm A/S.

Bestyrelsesformand er Kristian Barslund Jensen, Ocean Prawns A/S, og derudover sidder Niels Ebbe Dalsgaard, Musholm A/S, Thor Gunnar Kofoed og Klaus Hjorth Hansen, Nexø Vodbinderi, i bestyrelsen.