Prøveboringer skal vise nye muligheder
Foto: Berit Hvassum

6. OKT 2019 • 13:46 • AF HOLGER LARSEN

Prøveboringer skal vise nye muligheder

Klemensker Vandværk har fået kommunens tilladelse til at foretage to prøveboringer, fremgår det af kommunens hjemmeside.

Prøveboringerne skal begge foretages i nærheden af vandværket. Det er dels i Søsende, syd for vandværket, og nord for værket, ved privatvejen fra Bedegadevej til Degnegård.

Det er steder, hvor en geolog har stillet i udsigt, at der skulle gode muligheder for rentabel indvinding, oplyser vandværkets formand, Ralph Kofoed, på vandværkets hjemmeside.

Hvis det viser sig muligt at indvinde vand i tilstrækkelige mængder, skal der efterfølgende søges om vandindvindingstilladelse.

Kommunens tilladelse til prøveboringerne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, fremgår det af kommunens hjemmeside.