Bornholm får 10 millioner mere end budgetteret

7. OKT 2019 • 10:45 • AF JAKOB MARSCHNER

Bornholm får 10 millioner mere end budgetteret

opdateret 11.40 med kommentarer fra borgmester Winni Grosbøll (S) og gruppeformand Søren Schow (V).

35 millioner kroner. Så meget får Bornholms Regionskommune fra regeringens puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner. Kommunen havde søgt om 60 millioner kroner og budgetteret med 25 millioner i budgetforliget fra sidste uge.

Bornholm får det tredjehøjeste beløb blandt de i alt 22 kommuner, der har fået penge fra puljen. Samlet har Social- og Indenrigsministeriet fordelt 519 millioner kroner.

– Det er da dejligt, rigtig dejligt. Vi har også haft en god dialog med ministeriet, og vi har haft indtrykket af, at man har forstået vores situation. Fornemmelsen var god, og det var også derfor, at jeg turde at satse. For selvfølgelig var det da et sats at budgettere med 25 millioner fra puljen, siger borgmester Winni Grosbøll (S).

– Hold da fast! Det er meget godt, lyder den spontane reaktion fra viceborgmester Morten Riis (EL).

S og V vil holde fast i besparelser

Med de 35 millioner kroner er regionskommunen nu pludselig 10 millioner kroner bedre stillet næste år, end budgetforliget forudsatte. Morten Riis fortæller, at partiernes gruppeformænd mødes onsdag, og at de ved den lejlighed vil diskutere, hvad der skal ske med de uventede ekstra penge.

De 10 millioner kroner kan helt eller delvist bruges til at fjerne besparelser fra budgetforliget, eller de kan helt eller delvist lægges i kommunens kasse, ligesom de helt eller delvist kan bruges på nye initiativer. Hverken borgmester Winni Grosbøll eller gruppeformand Søren Schow (V) går ind for at genåbne budgettet og fjerne besparelser.

– Det forventer jeg ikke, at vi gør, og det går jeg heller ikke ind for, at vi gør. For mit vedkommende ændrer det her ikke ved det forlig, som vi har indgået. Situationen havde været en anden, hvis vi havde stået og manglet penge i dag, siger Winni Grosbøll.

– Vi skal glæde os over de 10 millioner kroner ekstra, men vi skal også gennemføre de besparelser, som vi er blevet enige om. Det er lettere at disponere over 10 millioner kroner, end det er at genåbne hele budgetforliget forfra, siger Søren Schow.

V vil bruge penge på Nexø Mole

Anderledes åben er Søren Schow over for at bruge af de ekstra 10 millioner kroner. Mere konkret ved at flytte Nexø Bibliotek med borgerservice ned på Nexø Havn, hvis og når Nexø Mole-projektet bliver realiseret. Budgetforliget rummer et tilsagn om, at kommunen vil gøre det, men forliget satte ikke penge af til at flytte biblioteket til havnen.

– Jeg kunne godt gå ind for, at man sætter de penge af allerede nu. Vi har også givet tilsagn om at give 17 millioner kroner til det nye museum, men først fra næste år igen. Det er et par steder, hvor vi godt kunne gå ind for at tilføre finansiering allerede nu, siger han.

Ingen af dele vil borgmesteren dog være med til.

– Der kommer ikke noget forslag fra mig om at genåbne det forlig, som vi har. Vi går ind for at tilføre kommunekassen de 10 millioner kroner, også fordi de næste par år ser svære ud, siger Winni Grosbøll.

– Vi forventer, at der kommer en reform af udligningen, og vi regner med, at reformen bliver god for Bornholm. Men jeg vil også gerne se det, før jeg giver los for den kommunale økonomi, siger hun.

Viceborgmester Morten Riis (EL) henholder sig til, at kommunalbestyrelsen i sidste uge aftalte at tale sammen om, hvad man skal gøre, hvis Bornholm fik et andet beløb end de 25 millioner kroner, som politikerne budgetterede med fra puljen for vanskeligt stillede kommuner.

– Da vi indgik budgetforliget, lavede vi en aftale om at tale sammen om, hvad vi ville gøre, hvis vi fik mindre end de 25 millioner, som vi lagde ind i forliget. Når vi havde den aftale, må vi også tale os til rette om, hvad vi vil bruge det her overskud til. Der er masser af ting, som man godt kan bruge penge på, siger Morten Riis.

62 kommuner får penge

62 kommuner havde søgt en pulje på samlet 360 millioner kroner, som alle kommuner kunne søge. 22 kommuner har fået penge.

1. Lolland: 55 millioner kroner.
2. Langeland: 40 millioner kroner.
3. Bornholm: 35 millioner kroner.
4. Jammerbugt: 28 millioner kroner.
5. Morsø: 16 millioner kroner.
6. Brønderslev: 16 millioner kroner.
7. Frederikshavn: 15 millioner kroner.
8. Guldborgsund: 15 millioner kroner.
9. Aabenraa: 13,9 millioner kroner.
10. Hjørring: 13 millioner.
11. Vesthimmerland: 13 millioner kroner.
12. Vordingborg: 12 millioner kroner.
13. Tønder: 12 millioner kroner.
14: Mariagerfjord: 11 millioner kroner.
15. Odsherred: 10 millioner kroner.
16. Assens: 10 millioner kroner.
17. Kerteminde: 10 millioner kroner.
18. Svendborg: 10 millioner kroner.
19. Struer: 10 millioner kroner.
20. Læsø: 7,2 millioner kroner.
21. Norddjurs: 4 millioner kroner.
22. Ærø: 4 millioner kroner.